Your Trusted 24 Hours Businext Service Provider !

CREATE HR

AHA de Man

Aanleg en onderhoud golfbanen

We make golfers happier! AHA de Man bestaat inmiddels 100 jaar en is partner in het onderhoud, de aanleg en de vernieuwing van golfbanen. Of het nu gaat om het dagelijks onderhoud van een golfbaan, om verbetering van de bestaande holes of waterproblematiek in de baan die extra aandacht nodig heeft. Ook het ontwikkelen van een compleeet nieuwe golfbaan, de medewerkers van AHA de Man BV geven het hun volle aandacht. Als gevolg van de verkoop van een bedrijfsonderdeel viel AHA de Man niet meer onder de werkingssfeer van hun CAO en moest verplicht over naar de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Groenvoorziening.

Onze eigen HR-professionals hebben de overgang naar de CAO voor Groenvoorziening en het bijbehorende pensioenfonds begeleid. Hierbij zijn o.a. overgangsmaatregelen afgesproken met de betrokken vakorganisatie om alle medewerkers een financieel gelijkwaardig pakket te bieden. Uiteraard diende dit alles ook verwerkt te worden in de administratie. En om dit goed te doen is tevens een nieuw functiehuis opgezet. Daarmee hebben we de ruggengraat waar het totale HR-beleid op rust neergezet en kan AHA de Man zich richten op verdere ontwikkeling en de groei van het bedrijf en haar medewerkers.

Vanuit het groeiperspectief hebben we AHA de Man ook mogen ondersteunen tijdens een due dilligence onderzoek. Samen is onder de projectnaam Eagle onderzocht wat de kansen en risico’s op HR-gebied waren indien AHA de Man een andere organisatie zou overnemen en integreren. Naast groei ging het uiteraard ook om een goede en snelle service naar klanten rondom het onderhoud van de benodigde apparatuur. Dit bedrijfsonderdeel is ondergebracht bij een externe partij die een snelle en goede service kan verlenen, en flexibeler in kan spelen op de seizoensinvloeden en de capaciteit van de werkplaats. Hiermee is een meer efficiënte dienstvoering bereikt.